Elektronická požární signalizace (EPS)

Má za úkol včas detekovat a lokalizovat požár, vyhlásit poplach a neprodleně předat informaci o poplachu složkám protipožární ochrany. Může též aktivovat automatický hasicí systém. Protože je důležitou součástí ochrany osob a majetku, musí splňovat platné protipožární předpisy.
Součásti EPS jsou: detektory a ruční hlásiče, vyhodnocovací ústředna, koncová zařízení.

Detektory EPS reagují na změnu některých fyzikálních vlastností prostředí, ve kterém jsou umístěny. Sledují jeho optické, ionizační nebo teplotní parametry. Za pomoci propracovaných algoritmů vyhodnocují změny v prostředí a informaci o nich předávají ústředně. Jejich konstrukce a vyhodnocovací postupy zajišťují spolehlivost a snižují riziko falešných poplachů na minimum. Na únikových trasách z objektů bývají detektory doplněny ručními tlačítkovými hlásiči požáru.

Elektronická požární signalizace Elektronická požární signalizace

Detektory a hlásiče požáru jsou připojeny k ústředně. Ta od nich přijímá signály o vzniku požáru a ovládá prostřednictvím výstupních obvodů koncová zařízení (vyhlašuje poplach). Přímo na skříni ústředny bývá umístěn panel, který zobrazuje pro obsluhu informace o stavu systému, případně o požáru včetně jeho lokalizace. 

Elektronická požární signalizace

Elektronická požární signalizace

 

Mezi koncová zařízení patří evakuační rozhlas, majáky, sirény a přenosová zařízení, zajišťující přenos poplachu z ústředny na pult hasičského záchranného sboru. Ústředna může také ovládat automatický hasicí systém, požární dveře a uzávěry a další stavební a technologická zařízení.

Nabízíme:

  • Dodávku a instalaci EPS dle projektové dokumentace a její servis.
  • Používáme ústředny od výrobců Bosch, Esser, Lites, NSC.
  • Všechny námi dodávané součásti EPS jsou homologovány pro použití v ČR.
  • Realizujeme také evakuační rozhlasy.